ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:31 น.

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย