ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2015 เวลา 12:32 น.

เมื่อวันนที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐  น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย