ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2015 เวลา 09:27 น.

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้จังหวัดเลย โดยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ณ วัดศรีสุทธาวาส

พระอารามหลวง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย