ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:20 น.

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชัยภัทร  หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย