ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินพระราชทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีทอดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวง