ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีเปิดการแข่งขันเรือ ลำน้ำกุดป่อง ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:15 น.

เมื่อวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๔๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีเปิดการแข่งขันเรือ ลำน้ำกุดป่อง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สวนสาธารณะกุดป่อง