ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การอบรมโครงการผู้ประกอบการที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2015 เวลา 13:14 น.

เมื่อวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานเปิดการอบรมโครงการผู้ประกอบการที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว

ณ โรงแรมบุษบารีสอร์ท  อำเภอภูเรือ