ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชาการจังหวัดเลยร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2015 เวลา 16:12 น.

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชาการจังหวัดเลย

เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูสวนทราย

ศาลากลางจังหวัดเลย