ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2015 เวลา 08:11 น.

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐น.นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย