ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
งานทำบุญศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน และเยี่ยมจุดบริการตรวจเช็ครถจักรยานเพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าร่วมปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2015 เวลา 08:24 น.

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๗.๐๐น.นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เป็นประธานในงานทำบุญศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน และเยี่ยมจุดบริการตรวจเช็ครถจักรยานเพื่อเตรียม

ความพร้อมเข้าร่วมปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD)ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย