ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีโยนอ้อยประจำปีการผลิต ๒๕๕๘/๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2015 เวลา 09:31 น.

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีโยนอ้อยประจำปีการผลิต ๒๕๕๘/๒๕๕๙  ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูหลวง

อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย