ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมงานวันชาติไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2015 เวลา 10:53 น.

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมงานการสวนสนามในโอกาส"วันชาติไทย"ของกองผสม พลเรือน ตำรวจ

ทหาร นศ.วิชาทหาร และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆรวมกว่า ๒,๐๐๐ คน

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย