ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2015 เวลา 13:12 น.

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ณ ศาลาประชาคม  จังหวัดเลย

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย