ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
กิจกรรมปั่นจักรยานบนเส้นทางสิริมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2015 เวลา 13:25 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐสฃวิสาหกิจ ประชาชน ชาวจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม

ปั่นจักรยานบนเส้นทางสิริมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

Bike for Dad "ปั่นเพื่อพ่อ" ณ ศาลากลางจังหวัดเลย