ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประธานการประชุมคณะกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2015 เวลา 13:48 น.

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายชัยภัทร หิรัญเรขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมประธานการประชุมคณะกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ระดับจังหวัด

ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเลย