ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2015 เวลา 14:47 น.

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการ ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน

รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ กองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดเลย ที่ ๒ อำเภอเมืองเลย

จังหวัดเลย