ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างศุกยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านค้ามนุษย์ และอาสาสมัครแรงงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2015 เวลา 15:03 น.

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัญเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างศุกยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านค้ามนุษย์

และอาสาสมัครแรงงาน ณ โรงแรมเลยพาเลซ