ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2015 เวลา 15:12 น.

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัญเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเลย

ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย