ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมเปิดอบรมเยาวชนไทเลยต้นกล้าของแผ่นดิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2015 เวลา 14:37 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานเปิดอบรมเยาวชนไทเลยต้นกล้าของแผ่นดิน

ณ กองร้อยอส.จ.เลย ที่ ๒