ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดงานกีฬา อปท.อำเภอเมืองเลยสัมพันธ์ฯ ปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2015 เวลา 14:55 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีเปิดงานกีฬา อปท.อำเภอเมืองเลยสัมพันธ์ฯ ปี ๒๕๕๙ ณ สนามโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา