โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา ด้านค้ามนุษย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2015 เวลา 14:37 น.

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายชัยภัทร หิรัญเรขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เป็นประธานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา

ด้านค้ามนุษย์ ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย