ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตรวจเยี่ยมตลาดผลไม้ไร่ม่วง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 11:23 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ตรวจเยี่ยมตลาดผลไม้ไร่ม่วง ณ บ้านไร่ม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย