ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 15:01 น.

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน  ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ สามแยกหน้าแขวงทางหลวงเลย ที่ ๑