ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 04 มกราคม 2016 เวลา 14:19 น.

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์  นนทะโชติ รองผู็ว่าราชการจังหวัดเลย

นายพรชัย  ถมกระจ่าง ปลัดจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๘”

ณ สนามที่ว่าการอำเภอภูเรือ