ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๕๙ จากใจกระทรวงเกษตร และสหกรณ์” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 มกราคม 2016 เวลา 14:42 น.

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๕๙ จากใจกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์” ณ แหล่งน้ำหนองหล่ม บ้านกำเนิดเพชร อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย