ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีมอบ ผ้าห่มกันหนาวพระราช ทานแก่นักเรียนโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 มกราคม 2016 เวลา 11:13 น.

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เลย และกรรมการเหล่า กาชาดจังหวัด

นายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง นายฉัตรเฉลิม หัตถกรรม ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

นายประมวล ลาภจิตต์ ปภ.จ.เลย ผศ.เสรี แข็งแอ ผอ.สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตว

แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา

คณะครู อาจารย์ นักเรียน สื่อมวลชน ร่วมพิธีมอบ ผ้าห่มกันหนาวพระราช ทานแก่นักเรียนโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย แก่นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๑

และ ๔ จำนวน ๒๔๔ ผืน ณ หอ ประชุม เอนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย