ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2016 เวลา 10:09 น.

เมื่อวันที่ ๑๔  มกราคม๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย การประชุมเตรียมการฝึก

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย