ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมเปิดอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ ๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2016 เวลา 13:48 น.

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดการอบรมโครงการเยาวชน

ร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ ๒ โดย กอ.รมน.เลย ณ หอประชุมโรงเรียนภูหลวงวิทยา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย