ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมต้อนรับพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรีและคณะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2016 เวลา 11:42 น.

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมต้อนรับพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรีและคณะ

ณ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย