ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนเนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย ปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2016 เวลา 15:52 น.

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนเนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย ปี ๒๕๕๙

ณ สนามกีฬาโรงเรียนเลยพิทยาคม