พิธีเปิดการฝึกการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัยในสถานศึกษา ของจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2016 เวลา 11:16 น.

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ นายเสน่ห์ นนทะโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดการฝึกการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัยในสถานศึกษา ของจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยอาชีวะ

ศึกษาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย