ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมหัวหน้าส่วน ราชการ สังกัดกระทรวง มหาดไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2016 เวลา 11:35 น.

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น.นาย ชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานประชุมหัวหน้าส่วน ราชการ สังกัดกระทรวง มหาดไทย นายอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม /หัวหน้าฝ่าย

สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย