ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
"กาชาด ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:38 น.

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จังหวัดเลยร่วมกับส่วน ราชการ หน่วยงาน สำนัก งานเหล่ากาชาดจังหวัด

เลย กำหนด จัดงาน "กาชาด ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่าง

วันที่ ๑ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามหน้าศาลา กลางจังหวัดเลย

เวลา ๐๗.๓๐ น.นาย วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีบวงสรวศาลหลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อ กุดป่อง ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

และเวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๕ บริเวณสนามหน้าศาลา กลางจังหวัด เลย โดยมี นางวณี จิวะรังสรรค์ นายก เหล่ากาชาด

จังหวัดเลย นายมานะ ไชยันโต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย นายชูชาติ เทพวีระ ผู้พิพากษาหัว

หน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รอง ผวจ.เลย นายพรชัย ถมกระจ่าง

ปลัดจังหวัดเลย นายวัชชิระ พรหมเทศ อัยการจังหวัดเลย พ.อ.อำนวย ยอดพันธ์ ผู้แทน ผู้บัญชาการ

มณฑลทหาร บกที่ ๒๘ กรรมการเหล่า กาชาดจังหวัดเลย หัวหน้า ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

นายอำเภอ เมืองเลย นายกเทศมนตรี เมืองเลย สื่อมวลชน และ ประชาชน ร่วมพิธี

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:27 น.