ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:11 น.

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจติดตามการ

ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเลย ณ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ

ผาบ่าว-ผาสาว ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และติดตามงานที่อ่างเก็บน้ำน้ำเลย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเมื่อ ๒๐ พ.ย.๒๕๒๐ บัดนี้ได้

สร้างทำนบดินเสร็จแล้วกักเก็บน้ำได้ ๓๕.๘ ล้าน ลบ.ม.

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:09 น.