ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:58 น.

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย