ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดเลย เพื่อเตรียมการจัดงานโครงการ สคบ. สัญจร จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:13 น.

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดเลย เพื่อเตรียมการจัดงานโครงการ สคบ.

สัญจร จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย