ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อในงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:22 น.

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

พิธีเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อในงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๕๙

ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย