ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:21 น.

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๕๙

ณ สนามหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย