ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘ และการแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 13:27 น.

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  ประจำปี ๒๕๕๘  และการแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๙

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล