ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:40 น.

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมโอ.เอ็น.เค ชั้น ๓ ตำรวจภูธรจังหวัดเลย