ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยพวย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:11 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางเยี่ยมราษฎรที่ได้รับประโยชน์

จากโครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยพวย  ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ณ สะพานข้าม

น้ำพวย หมู่ที่ ๙ บ้านโนนยาง ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย