ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย รุ่นที่ ๔ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:30 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย

รุ่นที่ ๔ ณ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย  อำเภอผาขาว จังหวัดเลย