ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
กิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำ ดีสัญจร ครั้งที่ ๓๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:45 น.

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดงาน

"กิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ ๓๘" ณ หอประชุมอำเภอ

เมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย