ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมปล่อยแถวรวมพลคน ดับไฟป่าประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:30 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานปล่อย

แถวรวมพลคน ดับไฟป่าประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วนอุทยานภูบ่อบิด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:10 น.