ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:42 น.

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก

ศาลากลางจังหวัดเลย