ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมเปิดงานแหล่งแปรรูปผลไม้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:01 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีเปิดงานแหล่งแปรรูปผลไม้ ณ แหล่งแปรรูปผลไม้  บ้านโสกเก่า  ตำบลเขาแก้ว

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย