ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ครั้งที่๑/๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:22 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ครั้งที่๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย