ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมงานเฉลิมฉลองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โฮมฮักรักลูกหลาน โภชนาการดี และคอน เสิร์ตลูกทุ่งมหานคร FM 95MHz PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:47 น.

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานเปิดงานเฉลิมฉลองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โฮมฮักรักลูกหลาน โภชนาการดี และ

คอนเสิร์ตลูกทุ่งมหานคร FM 95MHz ณ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย