จังหวัดเลยร่วมโครงการมอบจักรยานพระราชทานให้แก่นักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:43 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีโครงการมอบจักรยานพระราชทานให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ในจังหวัดเลย

ทุกเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๖๕ คัน ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลยเขต ๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย