ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมโครงการทำฝายกระสอบทรายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:43 น.

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ตรวจเยี่ยมโครงการทำฝายกระสอบทรายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เพื่อป้องกันหรือยับยั้งภัยแล้ง ณ บริเวณริมแม่น้ำเลย (ใกล้สถานีสูบน้ำ) บ้านท่าบุ่ง หมู่ ๕

ตำบลศรีสองรัก อำเภอมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 13:37 น.